Betsoft Gaming ký thỏa thuận nội dung với Jumba Bet

Betsoft Gaming ký thỏa thuận nội dung với Jumba Bet

Betsoft Gaming vẫn giữ vững vị trí người dẫn đầu trên thị trường được điều chỉnh Curacao, khi vừa ký hợp đồng mới nhất trong loạt thỏa thuận nội dung với casino Jumba Bet. Thỏa thuận nội dung này bao gồm tất cả các trò chơi Betsoft được cấp phép cho khu vực tài phán,…